Parades

การทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลทั่วทั้งเกาะ 7 ตำบล 7 วัด การจัดขบวนแห่รถบุปผชาติที่งดงามตามแบบชาวสมุย การจัดฟรีบุฟเฟต์ดินเนอร์ ต้อนรับนักท่องเที่ยว บนชายหาดเฉวง

พิธีทำบุญรับตายาย

รายละเอียดกิจกรรม

           การทำบุญรับตายายทั่วทั้งเกาะตามประเพณีสารทเดือนสิบ ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ณ วัดต่างๆ ใน 7 ตำบล 10 วัด ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 25 กันยายน 2561 ความพิเศษ คือ เป็นการ “ทำบุญให้ทานไฟ” ซึ่งเป็นการใส่บาตรด้วยอาหารที่ประกอบขึ้นโดยตั้งเตาไฟปรุงสดเท่านั้น ประชาชนสวมใส่เสื้อผ้า แต่งกายแบบไทยๆ (หญิงสวมเสื้อลูกไม้ นุ่งผ้าปาเต๊ะ) นำอาหารปิ่นโต และ ขนมที่ใช้ในพิธีมาเลี้ยงนักท่องเที่ยว

รายชื่อวัดที่เข้าร่วมเกาะสมุยเฟสติวัล

1.ตำบลอ่างทอง

  • วัดเเจ้ง
  • วัดศรีประทีป

2.ตำบลหน้าเมือง

  • วัดคุณาราม

3.ตำบลตลิ่งงาม

  • วัดคีรีวงการาม

4.ตำบลมะเร็ต

  • วัดละไม

5.ตำบลแม่น้ำ

  • วัดภูเขาทอง

6.ตำบลบ่อผุด

  • วัดบ่อผุดธาราม
  • วัดสว่างอารมณ์
  • วัดแหลมสุวรรณาราม

7.ตำบลลิปะน้อย

  • วัดนาราเจริญสุข
 

ประเพณี รับ – ส่ง ตายาย 

 ทางภาคใต้มีประเพณีที่ยิ่งใหญ่อีกพิธีหนึ่ง คือ พิธี “สารทเดือนสิบ” พิธีนี้จัดได้ว่าถูกต้องและยิ่งใหญ่ที่เมืองนครศรีธรรมราช ส่วนชาวภาคใต้ทั่วไป ได้จัดพิธีนี้เช่นกัน แต่เรียกว่า “งานทำบุญเดือนสิบ” ส่วนที่สมุยเรียกพิธีนี้ว่า “วันรับส่งตา – ยาย” ประเพณี สารทเดือนสิบ

Read More

แกลเลอรี่