พิธีทำบุญใหญ่รับตายาย

September 13, 2018          พิธีทำบุญใหญ่รับตายาย คืออะไร?
          - เป็นการจัดอาหารคาวหวานต่างๆ ขนม เช่นขนมพอง ขนมลา ขนมไข่ปลา เป็นต้น ดอกไม้ธูปเทียน พร้อมของใช้ในครัวเรือนเพื่อ ทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญกุศลที่ลูกหลานทำบุญ

         พิธีทำบุญใหญ่รับตายายมีวัดใดเข้าร่วมบ้าง?
          -  ตำบลอ่างทองประกอบด้วย วัดเเจ้ง วัดศรีประทีป  ตำบลหน้าเมืองประกอบด้วย วัดคุณาราม ตำบลตลิ่งงามประกอบด้วย วัดคีรีวงการาม ตำบลมะเร็ตประกอบ วัดละไม ตำบลแม่น้ำประกอบด้วย วัดภูเขาทอง ตำบลบ่อผุดประกอบด้วย วัดบ่อผุดธาราม วัดสว่างอารมณ์ วัดแหลมสุวรรณาราม ตำบลลิปะน้อยประกอบด้วย วัดนาราเจริญสุข 

          การทำบุญรับตายาย ทั่วทั้งเกาะตามประเพณีสารทเดือนสิบที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ณ วัดต่างๆใน 7 ตำบล 10 วัด โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2561 ภายในงานจะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองประจำถิ่น