พิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน Tour of Samui Festival และเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง

September 28, 2018