ร่วมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาในเรื่อง "สมุย เกาะในฝัน"

September 12, 2018
          คณะกรรมการจัดงาน สมุยเฟสติวัล 3 ขอเชิญนักเรียนระดับ ประถม และ มัธยม ใน อ.เกาะสมุย ร่วมประกวดวาดภาพ ชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวม 65,000 บาท ในเรื่อง "สมุย เกาะในฝัน" ระดับประถมต้นและปลาย วันที่ 28 กันยายน 2561 ระดับมัธยมต้นและปลาย วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 8.00 น. สมัครและแข่งขัน ได้ที่ หอกาญจนาภิเษก หน้าทอน ในงานมีวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทุกท่าน