ประกาศ 

July 24, 2017
ประกาศพี่น้องชาวสมุย ขออภัยในความไม่สะดวก

   ด้วยการจัดงานเทศกาลท่องเทียวเกาะสมุย ครั้งที่ 2 (Samui Festival 2017) ได้กำหนดวันซ้อมกิจกรรมแข่งขันจักรยาน "Tour Of Samui Festival 2017" วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น ระยะทางรวม 50 ก.ม. จุดเริ่มต้นที่ บริเวณท่าเทียบเรือหน้าทอน โดยใช้ถนนหลัก (เส้นรอบเกาะ)

   จึงขออภัยในความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว

ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี