การให้บริการเรือฟรี

August 8, 2017
การให้บริการเรือฟรี  ท่าเรือซีทรานเฟอรี่
(สำหรับนักปั่นฯ ในรายการ Tour of Samui Festival 2017 )
 • เที่ยวไป วันที่ 9 กันยายน 60  มีเรือให้บริการ  เวลา 13.00น. ฟรีทั้งนักปั่นและรถจักรยาน และสามารถนำรถยนต์ไปได้ภายใต้เงื่อนไขต้องบรรทุกจักรยานไม่น้อยกว่า 3 คัน  
 • เที่ยวไป วันที่ 10 กันยายน 60  มีเรือให้บริการ   เวลา 05.00น.เดินทางได้เฉพาะนักปั่นและรถจักรยานส่วนรถยนต์สามารถนำมาจอดไว้บริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้
 • เที่ยวกลับ วันที่ 10 กันยายน 60 มีเรือให้บริการ เวลา 16.00 น.
การแจ้งความประสงค์เพื่อรับสิทธิ์ใช้บริการเรือฟรีของนักปั่นฯ
 1. แจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิ์ฯได้ที่ ร.ต.อ.เอกลักษ์ มากใหม่  โทร 09 2067 4759 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 60 สมัครก่อนแจ้งก่อนมีสิทธิก่อน
 2. แสดงหลักฐานการสมัครก่อนขึ้นเรือ ณ จุดประสานบริเวณท่าเรือ
 3. สำหรับผู้ขอใช้สิทธิ์ให้แจ้งรายละเอียด ป้ายทะเบียน ยี่ห้อและสี ของรถ  จำนวนผู้เดินทาง
 4. เงื่อนไขการนำรถขึ้นเรือ ต้องบรรทุกจักรยานไม่น้อยกว่า 3 คัน

ที่พัก
 • มีการจัดทำบัญชีรายชื่อ ที่พัก ที่ร่วมกิจกรรม ในราคาพิเศษ

การรับเสื้อและชิพการแข่งขัน  
 • วันที่  9 กันยายน  60   เวลา  10.00 – 22.00 น. ณ จุดลงทะเบียน หอประชุมกาญจนาภิเษก บริเวณหน้าทอน อ.เกาะสมุย  
 • วันที่  10 กันยายน  60  เวลา 05.00 – 07.00  น. ณ บริเวณจุดปล่อยตัวการแข่งขัน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการร่วมงานฯ
 • มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำเรื่องการเดินทาง ณ บริเวณท่าเรือซีทรานเฟอรี่และท่าเรือราชาเฟอรี่ทุกวันตั้งแต่วันที่ 7-11 กันยายน 60