ประกาศการประชุมผู้ค้า

August 25, 2017
ประกาศการประชุมสำหรับร้านค้า
นัดประชุมเพื่อแจ้งรายละเอียดในการตั้งขายสำหรับงาน
สมุย เฟสติวัล 2017
วันที่ 2 กันยายน ณ ศาลาอเนกประสงค์ พรุเฉวง
เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป