ประกาศแจ้งเลื่อนผลการรับสมัคร

August 10, 2017

เนื่องจากมีความล่าช้าในการส่งเอกสารบางส่วน
ทีมอำนวยการสมุยเฟสติวัล จึงต้องขอเลื่อนการประกาศผลร้านค้า
เป็นวันที่ 12 สิงหาคม 2560
โดยการประกาศผลยังจะมีการแจ้งในเว็บไซต์และที่พัฒกรประจำอำเภอของท่าน
กราบขอบพระคุณ