อุปกรณ์สนับสนุนการจัดบูธ

August 15, 2017

เวที

โซน

 

อุปกรณ์

หน้าทอน

NA1-10

บูธขนาด 3x3  มีเต๊นท์และตกแต่งหน้าร้าน

หน้าทอน

NB1-10

บูธขนาด 3x3  มีเต๊นท์และตกแต่งหน้าร้าน

เฉวง

A1-35

มีเฉพาะพื้นที่ ไม่มีเต๊นท์ ขนาดพื้นที่ 2x2

เฉวง

B1-11

มีเฉพาะพื้นที่ ไม่มีเต๊นท์ ขนาดพื้นที่ 2x2

เฉวง

C1-18

มีเฉพาะพื้นที่ ไม่มีเต๊นท์ ขนาดพื้นที่ 2x2

เฉวง

D1-25

มีเฉพาะพื้นที่ ไม่มีเต๊นท์ ขนาดพื้นที่ 2x2

เฉวง

D26-50

มีเฉพาะพื้นที่ ไม่มีเต๊นท์ ขนาดพื้นที่ 2x2

เฉวง

E1-28

บูธเกาะกลางถนน (หันหลังชนกัน) ขนาดพื้นที่ 2.5 x 2.5

เฉวง

F1-18

บูธเกาะกลางถนน (หันหลังชนกัน) ขนาดพื้นที่ 2.5 x 2.5

เฉวง

F19-34

บูธเกาะกลางถนน (หันหลังชนกัน) ขนาดพื้นที่ 2.5 x 2.5

เฉวง

F35-52

บูธเกาะกลางถนน (หันหลังชนกัน) ขนาดพื้นที่ 2.5 x 2.5

เฉวง

F53-74

บูธเกาะกลางถนน (หันหลังชนกัน) ขนาดพื้นที่ 2.5 x 2.5

เฉวง

G1-22

บูธเกาะกลางถนน (หันหลังชนกัน) ขนาดพื้นที่ 2.5 x 2.5

บ่อผุด

BP1-50

มีเฉพาะพื้นที่ ไม่มีเต๊นท์ ขนาดพื้นที่ 3x3

*ปลั๊กไฟและไฟแสงสว่างมีให้ทุกบูธ