สิทธิพิเศษ

August 5, 2017
แพ็คเกจการเดินทางท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง สำหรับผู้เข้าแข่งขันมาราธอน 100 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัย ในกิจกรรม งานสมุย เฟสติวัล มาราธอน 2017
 
กำหนดการ
ท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี
สำหรับผู้เข้าแข่งขันมาราธอน 100 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัย
ในกิจกรรม “งานสมุยเฟสติวัลมาราธอน2017”
วันที่ 10 กันยายน 2560

ช่วงเช้า เรามีบริการ ชา กาแฟ ขนมปัง ผลไม้ ไว้บริการท่านบนเรือ
          08.30 น.
พร้อมกัน ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน
          09.00 น.
ออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอนสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง โดย เรือสาราญ "ไฮซีย์ทัวร์" (Tel. 08 1843 1533, 08 1891 6404)
          09.30 น.
เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง "เกาะวัวตาหลับ" เป็นที่ทำการอุทยานฯ
- ปีนเขาชมวิวทัศนียภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะฯ ประมาณ 42 เกาะ แบบ 360 องศาบนยอดเขาสูงสุดระยะทาง 500 เมตร
- เพลิดเพลินสนุกสนานกับการว่ายน้ำอาบแดดบนหาดทรายขาวบริสุทธ์ิ หรือดำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
          12.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ชายหาดวัวตาหลับ
- ออกเดินทางไปเกาะแม่เกาะ
- รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ
          13.30 น.
ถึงเกาะแม่เกาะ
          13.30 น.
ชมความสวยงามของ “ทะเลในหุบเขา” ที่งดงามที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย ท่ี "เกาะแม่เกาะ" เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน
- สนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการัง สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของมวลหมู่เกาะอย่างใกล้ชิด​
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
          15.00 น.
ออกเดินทางจากเกาะแม่เกาะกลับสู่เกาะสมุย
          16.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือหน้าทอนเกาะสมุย
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
*************************************
หมายเหตุ
- กำหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ประสานงาน : ททท.สำนักงานเกาะสมุย (Tel. : 07 742 0504)

สนับสนุนโดย:  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 26/7/2017